Rekonstrukce Evropy

ŽIVNOSTNÍCI A SEDLÁCI DO EVROPY!

Politická situace v České republice se poměrně rychle vyvíjí velmi nepřátelsky vůči drobným, malým a středním soukromníkům a je jedno, v čem podnikají. Je to tím, že po téměř 30 letech po svržení komunistického režimu se do vládních funkcí prodrali „bývalí“ komunisté, agenti tajných služeb s otevřenou podporou současných komunistů. Třídní boj zatím probíhá tak, že nás likvidují postupným přijímáním ostře represivních zákonů a formou místy až bestiálních kontrol. Zatím. 

Proto jsme se rozhodli, že se proti tomuto nebezpečí postavíme politicky. Nesmíme naivně čekat, jako to udělali naši předkové v letech 1945-1948. Po účasti v parlamentních, senátních a poměrně úspěšných komunálních volbách jsme sestavili stavovskou kandidátku posílenou o pravicově smýšlející odborníky z profesních společenstev, obcí, měst a vysokoškolského prostředí. 

Naším cílem je prosadit do Evropského parlamentu zástupce živnostníků a sedláků z České republiky, a tím získat možnost na místě vysvětlovat a prosazovat záležitosti potřebné pro rozvoj drobného, malého a středního stavu a zároveň s tím také posilovat stále ještě křehký demokratický vývoj. 

Naším dalším cílem je poukazovat na zbytečné chyby, které dobrou myšlenku spolupracující Evropy poškozují v očích občanů jednotlivých států. Některá rozhodnutí současného vedení Evropské unie jsou směšná, ale o to víc nebezpečná. 

Naše REKONSTRUKCE EVROPY napomůže k aktivitě nejen České republiky, ale všech států EU. Rekonstrukce, to je snaha navrátit sílu a sebevědomí suverénním státům Evropy, což dozajista prospěje celé EU. Jedině tak můžeme být i nadále hrdými občany Evropy, kteří si uvědomují úspěch a sílu ekonomické integrace. V opačném případě může pokračující socializace a růst byrokracie, tedy proces rozkladu EU s fatálními následky urychlit.


BEZPEČNOST

LEGISLATIVA

PODNIKÁNÍ BEZ BARIÉR

OBČAN A POSÍLENÍ ROLE STÁTŮ V EU

MOBILITA A DOPRAVA