Rekonstrukce Evropy

BEZPEČNOST

Odmítáme odzbrojování občanů, kteří chtějí mít možnost bránit sebe a vlastní rodiny legálně drženou zbraní v okamžiku, kdy neexistuje jiné východisko. Nehodláme tolerovat ilegální migraci, nesnášenlivost a radikální formy náboženství ve společnosti. Za klíčové spojence v oblasti bezpečnosti považujeme NATO a USA, obrana Evropy však i nadále musí stát na národních armádách.

Spojenectví v NATO

Po dobu dalších 20 let je vojenská obrana kontinentální Evropy možná pouze v NATO s USA jako spojencem. Musí však být jasně stanoveno, kdy se NATO začne bránit jako celek a co kdo konkrétně udělá. To v této chvíli není. Je také nutné přestat NATO rozšiřovat. Když budou v NATO všichni, ztratí smysl. A konečně také musíme stanovit nové podmínky vyloučení státu z NATO. Nepřátelské chování Turecka vůči Kurdům a jeho přístup k nákupu kompletů S-400 z Ruska a letounů F-35 z USA je jasným důvodem pro přehodnocení existujících pravidel. Chceme dělat věci chytře a správně. Není nutné dogmaticky trvat na 2% HDP jako výdajích na obranu. Nutná je chytrá koncepce obrany Evropy (a USA) v podobě diverzifikace dovedností a specializace bojových sil. Z politického hlediska je nutné vysvětlit Evropanům, že NATO je obranné, nikoli útočné společenství. 

Spolupráce armád členských zemí 

Obrana Evropy bude nadále stát na národních armádách. Je to jednodušší, než vytvářet novodobé cizinecké legie. Zachován musí být princip, kdy občan jednoho státu nesmí být vojákem armády jiného státu. Národní armády však musí být schopné spolupráce na všech úrovních. Znamená to sjednocení výzbroje, bojových postupů, povelů a software. Nutná jsou také pravidelná cvičení různých úrovní včetně štábních. Jádro armád zůstane profesionální, nutná je však branná připravenost obyvatelstva po izraelském vzoru. V případě nutnosti musí být armáda posílena o neprofesionály a týl připraven k civilní obraně. Samozřejmostí jsou aktivní zálohy. 

Boj s terorismem 

Boj s terorismem je věcí zpravodajských služeb a policie. Nutná je výchova a vzdělávání mladých lidí všech ras a vyznání ke snášenlivosti, toleranci a odmítání radikalizace. To je úlohou rodiny a školství. Hlavní důraz klademe na výchovu a prevenci. 


Legální držení zbraní 

Pouze občané, kteří se ve své zemi cítí bezpečně, mohou vést spokojený život. Občané se nesmějí bát o sebe, o své děti a blízké, a to ani ve svých domovech a ani na veřejných místech. Slušní bezúhonní občané musejí mít možnost bránit sebe a své blízké. Je proto potřeba zabránit nelogickému omezování legálního držení zbraní. 

Většina kriminálních činů je spáchána nelegálně drženými zbraněmi, je tedy zcela zřejmé, že je nutno tvrdě postihovat držení nelegálních zbraní na rozdíl od současného trendu v EU neomezovat legálně držené zbraně mezi slušnými občany. 

Policie nemůže být všude, proto existuje institut nutné obrany a krajní nouze. V momentě incidentu jsou vždy jen útočník a oběť. Útočník je vždy ve výhodě, protože ví, že bude útočit, což oběť vůbec netuší. Z tohoto důvodu musí mít oběť možnost se adekvátně bránit útoku. Vzít lidem možnost se bránit, není řešení! 

Je nutné urgentně změnit politiku EU vůči takzvaným migrantům. Není možné nadále nečinně přihlížet tolerování chování ilegálních migrantů, kteří se bez dokladů, víz a jakéhokoli prověření identity potulují Evropou. Tito migranti porušují takovým jednáním zákony svrchovaných států Evropy a mělo by se tak k těmto osobám i přistupovat. 

Česká republika je podle Global Peace Index sedmou nejbezpečnější zemí na světě a drží se tedy mezi elitou světové bezpečnosti. Díky tomuto hodnocení by měla být v EU vzorem pro ostatní země a není možné, aby zástupci jiných zemí v EU České republice prezentovali jejich systém bezpečnosti jako ten nejpropracovanější.