Rekonstrukce Evropy

LEGISLATIVA

Je potřeba mnohem lépe informovat o dění v Evropském parlamentu a v orgánech Evropské unie obecně. Na většinu věcí nejsme připraveni a legislativu implementujeme zmatečně, na poslední chvíli a mnohdy tvrději, než je nezbytné. Česká republika nemá dlouhodobě žádného zástupce ve výboru pro zemědělství a rozvoj venkova AGRI, což považujeme za strategickou chybu. Za klíčové také považujeme opětovné nastolení demokratické diskuze v rámci Evropské unie tak, aby názory menších nebylo zcela zřejmě pohrdáno. Budeme prosazovat návrat ke kořenům Evropské unie, což je volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu bez dalších zbytečných regulací.