Rekonstrukce Evropy

PODNIKÁNÍ BEZ BARIÉR

Otevřeme problematiku malých a středních živností, což je pro Evropský parlament stále neznámá oblast. Pokud dotace, tak pro malé, lokálně znevýhodněné a skutečně podnikající. Za důležitou považujeme podporu rodinného podnikání, vědy a výzkumu a ochrany půdního fondu. Jako naprosto nepřijatelný vnímáme apatický postoj EU ke značení potravin a jejich dvojí kvalitě. Přehnaná regulace internetu je také špatně. Budeme prosazovat ochranu prostoru k volnému pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu při respektování základních podmínek a dohod.

Do evropských voleb vstupujeme jako koalice Strana soukromníků České republiky a NEZÁVISLÍ s podporou ODA a profesních společenstev. Všem zúčastněným je vlastní nejen svoboda člověka, ale i svoboda podnikání. Ve vztahu k EU nejsme sice nejtvrdšími euroskeptiky, ale vůbec nejsme naivními eurooptimisty tleskajícími všem legislativním nesmyslům, které k nám z EU dorazí.

Jako země s tradičně exportně orientovanou ekonomikou bereme EU jako sdružení zemí s původním cílem a myšlenkou. Tedy jako prostor k volnému pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu, a to samozřejmě při respektování základních podmínek a dohod. Takováto EU je pro nás nejen důležitá, ale i v současné době i nezbytná. Současný systém téměř socialistického řízení EU je pro nás a pro rozvoj naší ekonomiky brzdou, a je proto naprosto nepřípustný. Jde nám totiž o odstraňování bariér obchodu, propojování trhu a otevírání nových příležitostí včetně diverzifikace, abychom v horších dobách nebyli závislí na jednom trhu nebo dokonce na jediné zemi. Určitě nám nejde o to, abychom byli centrálně řízeni, omezováni, kontrolováni a regulováni.

Takováto rozhodnutí EU se často ještě v horší podobě dostávají do našich zákonů. Tím se u nás podmínky pro podnikání zhoršují více než by bylo nutné. Mnohá současná nařízení EU by byla až směšná, kdyby nepřinášela národohospodářské škody a ztěžování života soukromě hospodařících lidí. Naším úkolem je tedy aktivně se bránit proti jakýmkoli nesmyslným nařízením EU v jakékoliv oblasti, zejména však v ekonomice. Musíme, co to jen půjde, blokovat jakékoliv nadbytečné normy a regulace EU a neustále navrhovat zrušení těch současných nejhorších a nejvíce zatěžujících.

Nicméně podporujeme racionální spolupráci evropských zemí, a to zejména v těch oblastech, kde to naší zemi přináší prospěch, kde je přínosné pro rozvoj a svobodu podnikání a obchodní výměnu. Jsme přesvědčeni, že toto lze učinit bez dalšího budování složitých byrokratických a mocenských struktur EU. Vývoj posledních let však ukázal, že EU se bohužel vydává špatným směrem a stává se těžkopádným a nemotorným organismem, který na sebe nabírá další a další úkoly s neopodstatněným cílem centralizace agend z národních na evropskou úroveň.

Náš program REKONSTRUKCE EVROPY musí napomoci k aktivitě nejen České republiky, ale všech ostatních státu EU. Rekonstrukce je snaha navrátit sílu a sebevědomí suverénním státům Evropy, což dozajista prospěje celé EU. Jedině tak můžeme být hrdými občany Evropy, kteří si uvědomují úspěch a sílu ekonomické integrace. V opačném případě pokračující socializace a růst byrokracie může proces rozkladu EU s fatálními účinky urychlit.